Fumbi algoritmus

Nezabudni vyplniť Promo code - fumbi33291711 ( viď obrázok nižšie ).

Naše portfólio

Náš osobný názor

Fumbi je Slovenský crypto investičný portál. Na začiatok musíte investovať. Minimum je 50 Euro. My sme vložili 600 Euro. Po vložení Vám strhnú poplatky, za zmenu EUR na Crypto a pod. Poplatky činili 19.50 Euro.Momentálne máme trhový výnos cca 117 Euro. Ak chcete výber, musíte vybrať celú sumu. Pri výbere majú poplatky tiež, ale nie sú hrôzostrašné. A ak podržíte vložené peniaze dlhšie, neberú poplatky za výber a zisk.

 

Celkovo hodnotím Fumbi ako skvelý projekt, do Crypto sa určite oplatí investovať, každý rok idú ceny crypto hore.

Od januára 2020 kryptomenový trh narástol o 342%. Fumbi portfólio dokázalo kopírovať tento pohyb veľmi presne a len s minimálnou odchýlkou ~ 0,14%. Investovanie do kryptomien sa ešte stále dá považovať za náročné a rizikové. Fumbi však prináša konzervatívnu stratégiu, ktorá vie veľkú časť rizík minimalizovať.